ReClean The Streets

Ett demokratiprojekt i Kathmandu

KATHMANDU HÅLLER PÅ ATT DRUNKNA I SOPOR! VI BEHÖVER DIN HJÄLP FÖR ATT RÄDDA DENNA VACKRA STAD ”PÅ VÄRLDENS TAK”!

Huvudstaden i Nepal har lidit under ett kolossalt avfallsproblem de senaste 20 åren

Under mer än 2 decennier har människor begett sig från lantdistrikten till huvudstaden för att söka efter ett bättre liv. En dröm som tyvärr bara lyckas för ett fåtal av de många som söker lyckan. Det har, som i de flesta andra storstäder i 3:e världens länder, medfört en befolkningsexplosion i huvudstaden som myndigheterna inom många områden inte har resurser att hantera. Ett av de mest synliga samhällsproblemen är upphopningen av sopor.

waste

Motsatt högtutvecklade nationers storstäder, som har välfungerande, nästintill vetenskapliga system för avfallshantering, så lämnas soporna i Kathmandu överallt där de ligger, orörda och ruttnar medan livet går vidare i den mer och mer illaluktande omgivningen som givetvis drabbas av många sjukdomar som följd.

Det är inte bara “regeringens” fel att utvecklingen har varit så katastrofal. Det finns ingen folklig tradition för att ta hand om avfall. Tidigare fanns det faktiskt inte så mycket, traditionen var att återanvända snart sagt allt som blev ”över”! ”Plaståldern” och konsumtionssamhällets intrång i världens fattigaste delar har satt sina spår, och kombinerat med en okontrollerad befolkningstillväxt, har nu också den förr så exotiska staden Kathmandu, fått en image bland turister och andra tillresande som en ”skitig stad”. För en nation som i den grad, som fallet är i Nepal, lever av en inbringande turistnäring, är det viktigt att inse och definiera problemet med avfallshanteringen, innan det får obotliga konsekvenser för hela landet.

Vad vill och kan vi göra?

Right Hand Aid har tillsammans med ADEC Nepal beslutat att göra något med problemen. Vi har därför lanserat en större renhållningskampanj i Kathmandu. Kampanjen har fått namnet ”ReClean the Streets” och börjar mitten av maj 2014 i stadsdelen Joparti i Kathmandu. Kampanjen är inte bara en ”renhållningsaktivitet”, det är ännu mer en inställningskampanj, som vi hoppas kan sätta sina spår i skolor, lokala institutioner och organisationer samt skicka en signal uppåt, att människor gärna vill göra något för samhället och sig själva när åtgärderna ger mening!

ADEC Nepal har i ärendet kontaktat myndigheter och organisationer och i skrivande stund har en kommitté bestående av lokala ledare etablerats med syftet att organisera nödvändiga resurser i samhället. Planer finns nu på storstädning och avfallssortering med frivilliga hjälpare som arbetsstyrka. Aktiviteterna börjar 9 maj.  

Om Joparti

Joparti var tidigare en by utanför Kathmandu. Under de senaste 30 åren har Joparti förvandlats till förstad. Med sina 85.000 invånare kallar nepaleserna Joparti för “världens största by”! 

Kathmandu-karta

Right Hand Aid har i första hand bidragit med NPR 150.000 (SKR 10.000) och ämnar att fortsätta kampanjen i andra stadsdelar baserat på erfarenheterna från Joparti. 

Facts

Right Hand Aid har bidragit med NPR 250.000 (SKR 16.000) och kampanjen har fortsatt med andra stadsdelar baserat på erfarenheterna från Joparti. 

Evaluering av resultaten 2014 kommer ske i februari 2015 och resultera i en rapport, där ADEC Nepal och Right Hand Aid ger sina synpunkter på projektet. Under tiden arbetar vi gemensamt på att hitta uppgifter för de mest motiverade invånarna i Joparti och omkringliggande stadsdelar så att vi kan stärka vår hjälp till självhjälp till de mest utsatta i området.  

ReClean the Street Kampanj: 

Antal volontärer: 200

Situation :
Det finns nog att göra. Gator och vägar översvämmas av avfall på alla sidor. Blåa plastsäckar, annan plast, papper, gamla tidningar, metallburkar, betongavfall och krossat glas.  

Ingen tycks ta ansvar för renhållningen. Även de som bor mitt i misären är övertygade om, att det är myndigheternas ansvar. Det finns en allvarlig klyfta i förståelsen mellan myndigheter och invånarna.   

Motiverad av Right Hand Aids idé, ”ReClean the Streets”, arbetar ADEC Nepal hårt med att motivera myndighetspersoner och andra intressenter från olika lag att delta i programmet för att med gemensamma ansträngningar skapa en bättre miljö.

Organisation

  1. En kommitté på 7 medlemmar har etablerats och tagit över det överordnade ansvaret.
  2. En grupp på mer än 60 personer medverkar i arbetet på gatan och ha det operativa ansvaret i lokala områden. 
  3. Prakash Adhikari från ADEC Nepal har det överordnade ansvaret för det slutliga resultatet.

 

Skräp

Avfallshanteringen: 
Fler lokala föreningar står tillsammans med de lokala myndigheterna för sortering och sluthantering av insamlat avfall.

Skräptyper
Metall, glas, däck, farligt avfall, papper, plast.

Inställningskampanj

  • Lokalbefolkningen informeras med posters och tidningsartiklar 
  • Möten avhålls om avfallsbehandling
  • Skolorna sammankallar elever i området och håller informationsmöten – där man uppmanar eleverna att prata med sina föräldrar om projektet för på så sätt att involvera även dem

Comprehensive report are under production. Estimated release: February 2015