Hatune Foundation

Projekt vi jobbar på samman med Hatune Foundation

Hatune Foundation & Right Hand Aid

Läs om denna fantastiska  människan som fått Tysklands högsta orden i en ålder av bara 40 år och det samarbete som Right Hand Aid och Hatune Foundation inlet. 

Brobyggande  

Att hjälpa folk på plats kan man göra på många olika  sätt! Brobyggandet är ett sätt där Right Hand Aid & Hatune Foundation verkligen kan utvecklas samman.

Syrienkatastrofen

Just nu håller vi på att ta fram och definiera ett projekt där vi hjälper flyktingar i länderna runt Syrien.

Ny webb-sajt för Hatune Foundation

Right Hand Aid har tagit ansvaret för Hatune Foundations nya internationala web-sajt som är under konstruktion: http://hatunefoundation.com

on side 1

Hjälp på plats i Indien!

Syster Hatune arbetar mycket med kvinnor och kvinnorättsfrågor var hon än befinner sig i världen. 

Helping ”on-side” in India!

Ett avtal som flyttar berg

Untitled-1Right Hand Aid ingick den 21 maj 2014 ett omfattande avtal med Hatune Foundation som, från sitt huvudkvarter i Tyskland leder en organisation med mer än 5.000 volontärer som hjälper fattiga, flyktingar, förföljda och andra utsatta i 35 länder.  

Syster Hatune hjälper bland annat kristna flyktingar i Mellanöstern (Syrienkonflikten), där hon reser ofta.

Kristenförföljelserna i denna del av världen upptar mycket va hennes tid och tankar.

Hatune Foundations icke-direkt-hjälp-kostnader ligger på makalösa 3% vilket medverkande till att Sister Hatune år 2010 direkt från Tysklands president mottog den tyska förtjänstmedaljen, som belöning för sitt arbete för behövande. 

Det aktuella avtalet mellan Right Hand Aid och Hatune Foundation, innefattar en rad projekt inom hjälp på plats såväl som mer praktiska funktioner inom informationsspridning och fundraising. 

RHA kommer bl. a. utveckla en ny Web-plattform för Hatune Foundation (http://hatunefoundation.com/english). Ett gemensamt ”hjälp på plats”-projekt med fokus på flyktingsituationen i Mellanöstern är under utarbetande och kommer att presenteras sist i juli 2014 månad.