Right Hand Aid Projekt

Urval av projekt

Vi väljer våra projekt noga medan vi sneglar på olika parametrar.

Vårt mål är att tillsammans med våra partners hjälpa människor som är utsatta för fara genom övergrepp av myndigheterna, närstående, klanen, rättsväsendet eller andra inhumana institutioner såsom politiska eller religiösa grupper.

Dessutom önskar vi att stödja organisationer som hjälper utsatta i hela världen, som själva saknar resurser för att förbättra sin egen situation.

Förutsättningen för att gå in i ett projekt, skall vara att det finnas ett långsiktigt perspektiv för samtliga involverade.

 Skolprojekt i Kathmandu

Som exempel kan nämnas, att vi i Nepal aktivt deltar i ett samarbete som skall mynna ut i en nybyggd skola med barnhem för 50 föräldralösa gatubarn.

Lågpraktisk utbildning för vuxna 

Samman med Hatune Foundation arbetar vi med att resa medel till en permanent utbildningsinstitution för vuxna. Idén är att invitera speciellt lämpade personer till Europa (Sverige eller Tyskland) och där ge dem ett 5-6 veckor långt kurs i europeisk tänkande när det gäller avlopp, avfall, organisation och sätta ihop projekt som kan appliceras i kursdeltagarnas egna länder.  Vi kallar projektet för ”Brobyggande”

BrobyggehusDetta hus vill vi gärna köpa och använda till detta syfte, och i juli 2014 lägger vi projektet ut på Indiegogo. Indiegogo är en global fundraising site.

 


*Vi ställer krav om att våra projekt inte direkt eller indirekt belastas av en enögd politisk eller religiös ideologi som antingen hindrar individen från att agera och tänka självständigt eller att utvecklas som en fri tänkande människa!

Projekturval

Right Hand Aid Projekt

Redan idag har vi flera projekt på gång i Kathmandu i Nepal. Under fyra år har Hans Erling jobbat tillsammans med ADEC Nepal i Kathmandu, där vi bland annat driver en aktiv kampanj för ”en städad stad”! Det är ett ambitiöst projekt, som körs parallellt  med ekonomiska insatser i form av ”mikrolån” till fattiga invånare och andra aktiviteter riktade till de många tusentals föräldralösa- och gatubarn som finns i Nepals huvudstad – senaste siffror talar om minst 5.000. 

Sister Hatune Foundation

Vår största möjlighet att hjälpa på plats är emellertid genom det nyligen etablerade samarbetet med Hatune Foundation.

Hatune-1Sister Hatune Dogan bor i Warburg i Tyskland och därifrån leder hon en organisation med 5.000 volontärer, som hjälper fattiga, flyktningar, förföljda och andra utsatta i 35 länder. Hatune Foundations icke-direkt-hjälp-kostnader ligger på makalösa 3% vilket medverkande till att Sister Hatune år 2010 direkt från Tysklands president mottog den tyska förtjänstmedaljen, som belöning för sitt arbete för behövande.  

Right Hand Aid ingick den 21 maj 2014 ett omfattande avtal med Hatune Foundation, som innefattar en rad projekt inom hjälp på plats såväl som mer praktiska funktioner inom informationsspridning och fundraising.  RHA har bl. a. utvecklat en ny Web-plattform för Hatune Foundation (http://hatunefoundation.com). Ett gemensamt ”hjälp på plats”-projekt med fokus på flyktingsituationen i Mellanöstern är under utarbetande och kommer att presenteras senare under 2014.

Bli medlem

Endast Kr. 250
för hela 2015

BG 149-4723

Eller PayPal