Vad är Bona Fortuna International?

RHA-Reklam-1 (2)Right Hand Aid är en alternativ hjälporganisation som själva, och genom allianser med oberoende hjälporganisationer, hjälper flyktingar i Mellanöstern samt fattiga och behövande i  en rad utvecklingsländer såsom Indien och Nepal.

Organisationens syfte är givetvis först och främst att hjälpa behövande på plats. Därnäst genom informationsspridning och upplysningsarbete att skapa politisk opinion till fördel för att hjälpa behövande på plats eller i närområden.

– – –

De etablerade välgörenhetsorganisationerna väljer ofta att hjälpa där de får mest uppmärksamhet i pressen genom att vädja till allmänheten med hjälp av emotionella bilder med syfte att samla in stora belopp för att täcka sina oproportionerliga kostnader.

I den verkliga världen lider många människor ”i tysthet”, antingen för att deras problem inte uppfattas som tillräckligt dramatiska eller för att deras behov av hjälp inte passar in i den befintliga politiska konsensusen och därför inte uppmärksammas av nyhetsmedier.

Right Hand Aid arbetar huvudsakligen med rådgivande och insamlande verksamhet för några få utvalda, mindre, icke-statliga organisationer som fokuserar så starkt på att utföra sina biståndsprojekt att de inte själva mäktar med att både informera och att samla ekonomiska och materiella resurser för sina olika hjälpinsatser.

Right Hand Aid önskar i första hand hjälpa människor i nöd på plats i sina egna omgivningar i deras eget hemland eller i närområdet.

 

Ordförande skriver

Hans-red-skjortaHans Erling Jensen

”Under större delen av mitt liv har jag kämpat för frihet och jämlikhet, och jag har höjt min röst mot förtryck i alla dess former oavsett om orsaken varit politisk, religiös, feodala traditioner eller annat.

Jag tror på människor, inte på ideologier eller religioner. Jag tror på demokrati, mänskliga rättigheter och på att viljan att vilja utvecklas måste komma från individen själv – från roten så att säga – för att leda framåt, och inte som ett krav från ovan. Det är bara fria människor som kan skapa en bättre värld. Inte ideologier eller religioner och inte heller den som tror att just han funnit enda sanningen.

Jag tror på kunskapens makt. Kunskapen om hur man odlar en åker, hur man bygger en båt, ett hus eller reparerar en bil. Det är den typen av lärdom som ger mat på bordet, tak över huvudet och förser människan med det mest nödvändiga.”

fishing

Vårt mål är ”att hjälpa människor att lära sig fiska”, inte bara att ge dem ”en fisk för dagen” – det är den enkla konfucianska tanken bakom Right Hand Aid.