Press-drevet hösten 2014

När en skrupulös press tar sig fria händer

Inledning

DSCN6345 Foto: Der Spiegel

Detta skrift handlar övervägande om det som händer i Mellanöstern som följd av det syriska inbördeskriget och Islamic States uppkomst och framfart i Irak och Syrien samt de följdverkningar som dessa handlingar kan få, när de utvecklas inför en skrupulös svensk press.

De element som ingår är hjälporganisationen Right Hand Aid (RHA), artikeln/intervjun som tidningen DAGEN publicerade nionde oktober 2014 och de följdverkningarna denna fick, då TT valde att rubrik-sätta artikeln på följande vis: ”SD-politiker hjälper inte muslimer”…

Därefter följer en genomgång av procedurerna med flyktingar från de nämnda områden, det arbete som RHA är involverat i samt de olika erfarenheter och rapporter som omtalar de oegentligheter, som observerats eller är common knowledge i de områden i Jordanien, Turkiet och Irak som husar  många flyktingar och där registrering sker.

Right Hand Aid i tidningarna oktober 2014

Den kristna tidningen Dagen önskade ett intervju med RHAs ordförande och det fann vi helt ok och i och med tidningens inriktning kände jag mig ganska trygg. I backspegeln är det enkelt att evaluera de fel jag begick under resans (intervjuns) gång. Det största felet var, att jag övervärderade journalistens kunskaper gällande situationen i Mellanöstern.

Denna avsaknad av inblick från intervjuarens sida kombinerat med den komplexitet som jag försökte belysa, när det gäller flyktingströmmen till Turkiet och Jordanien, förde till att några uttalanden stort sett fick stå oförklarade – eller förklarades på ett oförståeligt och svårläst sätt.

Att TT bryggde ihop sin egen version av Dagens text och skickade denna till varenda avkrok av Sverige med det tydliga syftet att skada Sverigedemokraterna var givetvis omöjligt att förutse, men med facit i hand är jag inte ett dugg förvånad. Jag borde ha varit mer skarp och ställt krav på journalisten om att få genomläsa intervjun samt godkänna rubrikerna, innan den gick i tryck.

Capture

Dagens Nyheter briljerade med en extra krydda på moset. En helt egen rubrik, som förstärker den empatilösa ondska som vi sverigedemokrater anses besitta. ”SD-politiker vägrar hjälpa muslimer”…

 

Kvällsposten/Expressen-journalisten Jens Dahlkvist var den enda journalisten som förstod vad jag egentlig ville säga. Han gick så långt som till att säga, att TT hade betett sig på ett för honom mycket oetisk sätt när de satte det högre syftet att nedgöra Sverigedemokraterna över den verkliga historia som han uppfattade handlade om att varna för strömmen av jihadister förklädda som flyktingar!

Jens Dahlkvist räddade både min dag – som hade varit mycket konvulsivisk – och min barnatro på, att det trots allt finns bra människor, även i journalistkåren.

Tyvärr visar hela händelseförloppet en total avsaknad av både empati och förståelse för det vi arbetar med i Right Hand Aid, dem vi arbetar för, och vilka som skapar det ragnarök, som människorna i Mellanöstern befinner sig i. Alla fula metoder gäller uppenbarligen när pressen jagar Sverigedemokrater.

Det är också värt att lägga märke till, att det var pressen, journalisterna, som valde rubriken ”SD-politiker”. Jag blev intervjuad i min egenskap av ordförande i Right hand Aid och har inte på någon tidpunkt nämnt mitt uppdrag för SD i kommunfullmäktiga.

 

Bakgrund för budskapet som snedvreds

Lite om vår partner Hatune Foundation

Right Hand Aid gick 21 maj 2014 in i ett omfattande samarbete med  Hatune Foundation. Avtalet inbegriper samarbete på en rad framtida projekt inom hjälp på plats, såväl som mer praktiska aktuella åtaganden inom informationsspridning, projektbeskrivning och fundraising.

Hatune-cassettes

Organisationens ledare, den syrianska syster, Hatune Dogan, är en av de profiler som kämpat hårdast i världen för att uppmärksamma kristenförföljelserna i Mellanöstern. Som 14 åring tvingades Hatune i likhet med många andra kristna, lämna sitt hemland Turkiet. Tillsammans med sin familj fick Syster Hatune 1984 asyl i Tyskland, där hon redan som 18 åring grundade stiftelsen ”Hjälpande Händer för de fattiga”.

I dag har Hatune Foundation 5.000 volontärer i 35 länder. 2010 tilldelade den tyska presidenten Syster Hatune ”Den Tyska Förtjänstmedaljen av Första Grad” för sitt osjälviska arbeta för de förföljda i Mellan-östern och för världens fattiga och behövande.

Det är det högsta hedersbevis en civilist i Tyskland
kan erhålla.

 

Våra aktiviteter i Turkiet & Jordanien

Gång på gång har syster Hatune slagit larm om förföljelsen, misshandeln, kidnappningarna, våldtäkterna, tortyren och tvångskonverteringarna av kristna flickor i muslimska länder.

Redan i maj 2014 hörde jag själv ögonvittnen berätta om den utbredda korruptionen som omger organisationerna som arbetar med registrering och identifiering av flyktingar i såväl Turkiet som Jordanien. Syster Hatune har upprepade gånger innevarande år varnat för dessa förhållanden vid seminarier i USA och runt om i Europa.

Typisk är det så, att lokala myndighetspersoner, som arbetar som UNHCR’s förlängda arm med att registrera och ”sortera” flyktingar samtidigt råder över ett visst antal kvotflykting-tillstånd. Dessa papper är mycket värdefulla. De kan handlas på svartbörsen eller används i personliga syften för att gynna familjemedlemmar,  vänner eller som ”belöningar” till särskilt utvalda jihadister i syftet att omplacera dessa till Västen. Endast mycket få minoritetsflyktingar så som kristna, yazidier, druser med flera uppnår status som kvotflyktingar genom de lokala myndigheterna som överdragits ansvaret från UNHCR.

Eftersom Syster Hatune är kristen och arbetar med egna NGO’er i området, som känner de kristna och vet hur dessa skall registreras och identifieras, var det naturligt för mig att säga, att vi hjälper kristna i första hand. Genom samarbetet vi har med yazidiernas tyska organisation, hjälper vi också till med deras problem, som i viss mån är ännu större än de kristnas, då detta folk, av muslimerna i området anses som avfällingar i motsättning till kristna som har en högre status som ett av ”bokens folk”.

Därför sa jag i intervjun som jag gjorde!

”Vi hjälper inte muslimerna”, har jag riktigt nog sagt. Jag har begrundat det med, att vi inte har resurser att identifiera dem, och att vi därför inte kan avgöra vilka som är förtryckarna och vem som är förtryckta. Sagt med andra ord: Vi kan inte avgöra vilka som är dolda IS-jihadister och vilka som är förföljda av jihadisterna. Däremot kan vi identifiera kristna flyktingar och i de flesta fall även yazidier genom det samarbete som Hatune Foundation har med yazidisamfundet i framför allt Tyskland. För mig är det logiskt att tänka på detta sätt, när resurserna inte räcker till allt! För en journalist med en agenda som genomsyras av hatet mot Sverigedemokraterna är orsaksförklaringar likgiltiga. De flesta avslöjade att de inte ens anade vad eller vem ”yazidier”  är!

 

Skrupulösa journalister och deras redaktörer

Ingen rättelse blev tryckt

Efter ”incidenten” skickade RHA ett pressmeddelande, där vi tydligt förklarar varför vi inte kan hjälpa muslimer på samma sätt som vi hjälper kristna och yazidier, och vad vi i övrigt menar om det påhopp som vi blev utsatta för. Inte en enda tidning publicerade något ur detta 2.500 teckens pressmeddelande. Målet var ju nått för dessa gamar, att ge Sverigedemokraterna en känga – igen.

I oktober detta året såg vi alltså igen vad skrupulösa journalister med egen agenda (att nedgöra allt sverigedemokratiskt) kan få ut av detta mycket enkla och rationella tillvägagångssätt som vi valt i detta krisdrabbade område. Ingen har för övrigt kritiserat muslimer för att samla in pengar i Sverige under Eidfesten till fattiga muslimer i andra länder!

ISIS är ju experter i att förkläda sig. Redan i januari i år hade Daily Mail en artikel som beskriver detta: Jack Krone

Tyvärr har vi själv varit utsatta för ett backslag i regionen. Under de senaste veckorna har vi tappat kontakten med två medarbetare (från den NGO som arbetar under Hatune Foundations supervision i området), varav en är muslim, då vi försökte att få fritagit några av de kvinnor som hålls fångna av ISIS i Mosul. Mer om detta kan läses i RHAs oktoberrapport under rubriken: EN AKTION SOM GICK FEL!

 

 

Avslutning

I Right Hand Aid har vi möjligheten att med mycket små medel uppnå stora resultat. Vi är involverade i de saker vi stödjer. Vår styrelse får inga arvoden, allt som kommer in kanaliseras på billigaste sätt till den sak som beloppet är dedikerat till.

Vi besitter en hög kunskap om de områden vi arbetar i och håller koll på hur de stora organisationerna jobbar och hur de i många fall initierar ökad korruption och osunda prishöjningar. Givetvis varken sanktionerat eller medvetet. Det blir bara så, när det finns medel.

Right Hand Aid har andra koncept!

BONA FORTUNA ÄR VÅRT SPLITTERNYA KONCEPT INOM SEGMENTET ”HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP”!
Läs mer om detta här: http://right-hand.org/svenska/projekt/bona-fortuna/

Konceptet skall appliceras i Indien under 2015 och flera av världens fattigaste länder är tänkt att följa efter. Som ses på projektsidan kan vi erbjuda ett barn ett full-service upplägg för Skr 6.000/år (I Sjöbo kostar ett ensamkommande Skr 1,6 miljon/år det svarar till 266 barn i fattiga länder!)

I ett kvinnohus i Istanbul och i små ganska opretentiösa kliniker i södra Turkiet och Jordanien erbjuder vi för närvarande starkt traumatiserade människor, kvinnor och män, psykoterapi och spirituell hjälp för att bearbeta de många allvarliga trauman som följer i ondskans spår. Vi försöker i ögonblicket att resa medel för att etablera en mobil klinik med ett bredare utbud i området nord för den irakiska gränsen, där det i det existerande kaos för tiden är brist på det mesta.
http://right-hand.org/svenska/insamling-till-trauma-centret-i-turkiet/

Jag hoppas att jag har lyckats få fram det väsentliga i vår verksamhet och bifogar en sammanfattning som senast uppdaterats i juli 2014 och som beskriver principerna bak RHA.

 

Med vänlig hälsning

 

Hans Erling jensen
Ordförande i  Right Hand Aid

http://right-hand.org

director@right-hand.org

Byggmästaregatan 3
27575 Lövestad
Sweden
0707 85 57 50