Massinvandring skapar global fattigdom

Roy Beck är amerikansk journalist & politisk analytiker

Roy Beck förklarar på ett enkelt och pedagogiskt sätt att massinvandring skapar global fattigdom.

I världen lever 5,6 miljarder fattiga människor, och varje år föds 80 miljoner nya fattiga människor.

Att låta några procent invandra till ett rikt land, gör att den egna statens resurser försvagas.

Konsekvensen blir att mindre pengar kan satsas på de som inte kan fly från sin misär. Det humanaste är att hjälpa dem på plats eller i närområdet.

Vi som alltid haft en kritisk hållning till dagens massinvandring, har sedan länge kunnat genomskåda och ifrågasätta detta fenomen, då vi märkt att vård, skola och omsorg dramatiskt fått skära ner på sina utgifter, för att istället lägga skattepengarna på massinvandringens konsekvenser.
Försämrad sjukpenning, socialbidrag, pension och a-kassa är också något vi begåvas med i Sverige.

Massinvandringen lurar oss alltså dubbelt upp. Omfördelning av människor/naturresurser leder oss ingen vart. Så länge vi inte löser grundproblemet med överkonsumtionen av naturresurser samt global överbefolkning.

Istället kommer vi ständigt att minska våra chanser till en biologisk mångfald och mänsklig fortlevnad på denna planet.

Roy Beck är en amerikansk journalist och politisk analytiker som sedan 1997 tjänstgjort som verkställande direktör för Numbers USA.