Operation ”ReClean the Streets”

Right Hand Aid startar unik kampanj

Kathmandu håller på att drunkna i sopor! Vi behöver din hjälp för att rädda denna vackra stad ”på världens tak”!

Reclean First Day (05)Right Hand Aid har tillsammans med ADEC Nepal beslutat att göra något med problemen. Vi har därför lanserat en större renhållningskampanj i Kathmandu. Kampanjen har fått namnet ”ReClean the Streets” och började 10 maj 2014 i stadsdelen Joparti i Kathmandu.

Deltagare (totalt 120 pers)

45 privatpersoner, Nepals scouter, studenter, poliser och många andra deltog i kampanjens första dagsprogram, som tilldrog sig mycket intresse från båda press och parlament. Evenemanget kan utan överdrift betecknas som en stor succé  och kampanjen fortsätter lördagen den 17 där även ett medlem av regeringen har lovat att närvara. Prakash Adhikari, director för ADEC Nepal, hoppas att ännu fler vill möta fram, nu de upptäckt att det går att ta initiativet och göra något för sitt eget område, utanf¨or sitt eget hus!

Kampanjen är inte bara en ”renhållningsaktivitet”, det är ännu mer en attitydkampanj, som vi förväntar vill sätta sina spår i skolor, lokala institutioner och organisationer samt skicka en signal uppåt, att människor gärna vill göra något för samhället och sig själva när åtgärderna ger mening!

ADEC Nepal har i ärendet kontaktat myndigheter och organisationer och i skrivande stund har en kommitté bestående av lokala ledare etablerats med syftet att organisera nödvändiga resurser i samhället. Planer finns nu på storstädning och avfallssortering med frivilliga hjälpare som arbetsstyrka. Aktiviteterna börjar 9 maj.  

Om Joparti

Joparti var tidigare en by utanför Kathmandu. Under de senaste 30 åren har Joparti förvandlats till förstad. Med sina 85.000 invånare kallar nepaleserna Joparti för “världens största by”! 

Right Hand Aid har i första hand bidragit med NPR 150.000 (SKR 10.000) och ämnar att fortsätta kampanjen i andra stadsdelar baserat på erfarenheterna från Joparti. 

Facts

Right Hand Aid har i första hand bidragit med NPR 150.000 (SKR 10.000) och ämnar att fortsätta kampagnen med andra stadsdelar baserat på erfarenheterna från Joparti. 

Evaluering kommer ske i februari 2015 och resultera i en rapport, där ADEC Nepal och Right Hand Aid ger sina synpunkter på projektet. Under tiden arbetar vi gemensamt på att hitta uppgifter för de mest motiverade invånarna i Joparti så att vi kan stärka vår hjälp till självhjälp till de mest utsatta i området.  

(Läs mer här!)

Stödja kampanjen för Rena Gator i Kathmandu

Paypal går fint!

Du kan också donera via banken

Bankkonto
Handelsbanken

Reg nr: 6815 
Kt nr: 709756968

Bankgiro
149-4723